Stanowisko: Aktywizacja zawodowa osób z orzeczeniem o niepełnosprawnośći. Staże i szkolenia
Nazwa firmy:
Miasto: