Stanowisko: Infolinia przychodząca dla sieci kin (praca w weekedny )
Nazwa firmy:
Miasto: Kielce