Reklama
Pełna wersja strony

2016-04-24 niedziela

Kalendarz targów pracy, giełd i szkoleń w województwie świętokrzyskim w okresie 25-29.04.2016

 

26.04.2016

Grupowa porada zawodowa: ,, Profesjonalne dokumenty aplikacyjne"

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Osoba do kontaktu: Dariusz Czarnecki

e-mail: dariusz.c@pupkielce.pl

telefon: 413671100

 

26.04.2016

Targi pracy: Regionalne Targi Pracy w Sandomierzu

Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa w Sandomierzu, ul. Patkowskiego 2a

Godzina: 10.00 – 13.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy we Sandomierzu

Opis: Promocja sposobu poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy. Pobudzenie aktywności lokalnego rynku pracy. Prezentacja ofert pracy. Prezentacja Europejskiej Sieci Zatrudnienia EURES, dysponującej bazą danych odnośnie warunków życia i pracy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Zapoznanie się z możliwościami dalszego kształcenia na uczelniach a także sposobami przekwalifikowania się na potrzeby i wymagania rynku pracy.

Osoba do kontaktu: Jadwiga Tokarska

e-mail: j.tokarska@pupsandomierz.pl

telefon: 156441445

 

26.04.2016

Informacja zawodowa: Spotkanie informacyjne na temat praw, obowiazków osoby bezrobotnej oraz usług i instrumentów rynku pracy.

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie, doradca zawodowy - Pokój 20, ul. Strażacka 11

Godzina: 9.00 - 11.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Monika Dominik

e-mail: m.dominik@pupwloszczowa.pl

telefon: 413883493

 

27.04.2016

Grupowa porada zawodowa: Autoprezentacja

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Osoba do kontaktu: Dorota Kulewska

e-mail: dorota.r@pupkielce.pl

telefon: 413671100

 

28.04.2016

Grupowa porada zawodowa: LS - "WYMAGANIA WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY"

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Tematy zajęć:
- rynek pracy

Osoba do kontaktu: Luiza Snarska

telefon: 413671100

 

28.04.2016

Informacja zawodowa: "Aktywnie wchodzę na rynek pracy"

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej, Klub Pracy, ul. Partyzantów 29

Godzina: 9.00 - 11.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Aneta Boberek

e-mail: aneta.boberek@pupkazimierzawielka.pl

telefon: 413522991 w. 31

 

29.04.2016

Grupowa porada zawodowa: ,,Formy wsparcia osób bezrobotnych"

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Osoba do kontaktu: Małgorzata Strachowska

e-mail: malgorzata.st@pupkielce.pl

telefon: 413671100

 

 

2016-04-10 niedziela

Kalendarz targów pracy, giełd i szkoleń w województwie świętokrzyskim w okresie 11-17.04.2016

 

12.04.2016

Giełda pracy: Giełda Pracy na stanowiska Monter

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Końskich, ul. Staszica 2

Godzina: 12.30

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Końskich   

Stanowisko:
- Monter (StPr/15/2518), liczba miejsc pracy: 10
Pracodawca: Randstad Polska Sp. z o.o.
Opis: Osoby zainteresowane udziałem w giełdzie proszone są o zabranie ze sobą CV

Osoba do kontaktu: Artur Ziółkowski

telefon: 413726363 w. 202

 

15.04.2016

Informacja zawodowa: Spotkanie informacyjne na temat rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie, doradca zawodowy - Pokój 20, ul. Strażacka 11

Godzina: 9.00 - 11.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Spotkanie dotyczy:

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Agnieszka Rydzek

e-mail: a.rydzek@pupwloszczowa.pl

telefon: 413883497

 

 

2016-04-03 niedziela

Kalendarz targów pracy, giełd i szkoleń w województwie świętokrzyskim w okresie 04-10.04.2016

 

04.04.2016

Grupowa porada zawodowa: MS/LS - AKTYWNI na rynku pracy

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach  

Tematy zajęć:
- Rynek pracy

Osoba do kontaktu: Małgorzata Strachowska

e-mail: malgorzata.st@pupkielce.pl

telefon: 413671100

 

06.04.2016

Giełda pracy: DPJ Jakubowski Sp. j.

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4

Godzina: 10.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach  

Stanowisko:
- Elektryk samochodowych (StPr/16/1615), liczba miejsc pracy: 1
Pracodawca: "DPJ" Jakubowski Sp. j., ul. Częstochowska 56, Piekoszów

Osoba do kontaktu: Grzegorz Kucharczyk

telefon: 661 926 753

 

07.04.2016

Informacja zawodowa: "Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką zawodową"

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej, ul. Partyzantów 29

Godzina: 9.00 - 10.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Aneta Boberek

e-mail: aneta.boberek@pupkazimierzawielka.pl

telefon: 413522991 w. 31

 

07.04.2016

Informacja zawodowa: FORMY wsparcia STOSOWANE W RAMACH USTALONYCH PROFILI POMOCY

Miejsce: Miejski Urząd Pracy w Kielcach, Pokój 49 Referat Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, ul. Szymanowskiego 6

Godzina: 9.00 – 11.00

Organizator: Miejski Urząd Pracy w Kielcach

 Spotkanie dotyczy:
- informacji o podstawowych usługach rynku pracy
- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy
- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych
- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów
- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Anna Gierczak

e-mail: anna.gierczak@mup.kielce.pl

telefon: 413406097

 

08.04.2016

Targi pracy: XXXIII Powiatowe targi Pracy w Pierzchnicy

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4

Godzina: 12.00 – 14.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach  

Opis: Zespół Szkół w Pierzchnicy ul.Kardynała St. Wyszyńskiego 5, 26-015 Pierzchnica

Osoba do kontaktu: Anna Małecka

e-mail: anna.ma@pupkielce.pl

telefon: 413671646

 

08.04.2016

Targi pracy: Regionalne Targi Pracy

Miejsce: Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne ul. Koniecpolska 42

Godzina: 10.00 - 13.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Przejazd zorganizowany.
Wyjazd: termin 08-04-2016 12:00

 

 

2016-03-13 niedziela

Kalendarz targów pracy, giełd i szkoleń w województwie świętokrzyskim w okresie 14-20.03.2016

 

15.03.2016

Informacja zawodowa: Spotkanie informacyjne na temat praw, obowiązków osoby bezrobotnej oraz usług i instrumentów rynku pracy.

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie, doradca zawodowy - Pokój 20, ul. Strażacka 11

Godzina: 9.00 - 11.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Monika Dominik

e-mail: m.dominik@pupwloszczowa.pl

telefon: 413883493

 

15.03.2016

Informacja zawodowa: "Usługi PUP w Sandomierzu - aktywizacja zawodowa"

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34

Godzina: 12.30 - 14.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

Spotkanie dotyczy:
- informacji o podstawowych usługach rynku pracy
- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy
- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych
- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów
- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Ewa Miłek

e-mail: e.milek@pupsandomierz.pl

telefon: 156441445 w. 301

 

17.03.2016

Grupowa porada zawodowa: Bądź aktywny na rynku pracy

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach  

Osoba do kontaktu: Małgorzata Krzemińska

e-mail: malgorzata.k@pupkielce.pl

telefon: 413671100

 

17.03.2016

Informacja zawodowa: Moje dokumenty aplikacyjne - rola i budowa listu motywacyjnego oraz życiorysu zawodowego.

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju, Pokój 20, ul. Różana 2

Godzina: 10.00 - 13.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Izabela Ramska

e-mail: i.ramska@pupbusko.pl

telefon: 413709116

 

17.03.2016

Informacja zawodowa: rynek pracy

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie, ul. Partyzantów 13

Godzina: 9.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie 

Spotkanie dotyczy:

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

Osoba do kontaktu: Alicja Dziadowicz-Weselak

e-mail: a.weselak@pup-opatow.pl

telefon: 158680300 w. 340

 

18.03.2016

Informacja zawodowa: Rynek pracy - metody poszukiwania zatrudnienia.

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie, doradca zawodowy - Pokój 20, ul. Strażacka 11

Godzina: 9.00 - 11.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Agnieszka Rydzek

e-mail: a.rydzek@pupwloszczowa.pl

telefon: 413883497

 

 

2016-03-08 wtorek

Kalendarz targów pracy, giełd i szkoleń w województwie świętokrzyskim w okresie 07-13.03.2016

 

09.03.2016

Giełda pracy: Giełda pracy na stanowiska Monter

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Końskich, ul. Staszica 2

Godzina: 12.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

Stanowisko:
- Monter (StPr/15/2518), liczba miejsc pracy: 10
Pracodawca: Randstad Polska Sp. z o.o.
Opis: Osoby zainteresowane proszone są o zabranie ze sobą CV

Osoba do kontaktu: Artur Ziółkowski

telefon: 413726363 w. 202

 

10.03.2016

Giełda pracy: 1/2016

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34

Godzina: 10.00 - 13.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

Stanowisko:

- Wartownik (StPr/16/0197), liczba miejsc pracy: 3

Osoba do kontaktu: Małgorzata Jarosz

telefon: 156441445 w. 22

 

10.03.2016

Informacja zawodowa: "Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką zawodową"

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej, Klub Pracy, ul. Partyzantów 29

Godzina: 9.00 - 10.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Aneta Boberek

e-mail: aneta.boberek@pupkazimierzawielka.pl

telefon: 413522991 w. 31

 

10.03.2016

Informacja zawodowa: Rynek pracy

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie, ul. Partyzantów 13

Godzina: 9.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie 

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Alicja Dziadowicz-Weselak

e-mail: a.weselak@pup-opatow.pl

telefon: 158680300 w. 340

 

 

2016-02-28 niedziela

Kalendarz targów pracy, giełd i szkoleń w województwie świętokrzyskim w okresie 29.02-06.03.2016

 

01.03.2016 – 05.04.2016

Szkolenie: „Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. C, C1,C+E, C1+E prawa jazdy”

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie, ul. Złota 7

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie

Zakres tematyczny:
- Uzyskanie świadectwa kwalifikacji

 

01-10.03.2016

Szkolenie: Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloku programowego kat. D, D1, D+E, D1+E

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie, ul. Złota 7

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie

Zakres tematyczny:
- Prawo jazdy kat. D

 

02.03.2016

Informacja zawodowa: Profesjonalne dokumenty aplikacyjne

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie, ul. Złota 7

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie

Spotkanie dotyczy:
- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy
- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

Osoba do kontaktu: Aneta Wesołowska

 

02.03.2016

Informacja zawodowa: "Sztuka skutecznej komunikacji - rozmowa kwalifikacyjna"

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej, Klub Pracy, ul. Partyzantów 29

Godzina: 9.00 - 12.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Aneta Boberek

e-mail: aneta.boberek@pupkazimierzawielka.pl

telefon: 413522991 w. 31

 

04.03.2016

Targi pracy: Regionalne Targi Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sienkiewicza 67

Godzina: 10.00 - 13.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Osoba do kontaktu: Paweł Płatek

e-mail: pawel@pup.ostrowiec.pl

telefon: 412654208 w. 251

 

04.03.2016

Informacja zawodowa: "Usługi PUP w Sandomierzu - aktywizacja zawodowa".

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34

Godzina: 12.30 - 14.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Małgorzata Hołody

e-mail: m.holody@pupsandomierz.pl

telefon: 156441445 w. 50

 

 

2016-02-21 niedziela

Kalendarz targów pracy, giełd i szkoleń w województwie świętokrzyskim w okresie 22-28.02.2016

 

23.02.2016

Informacja zawodowa: "Ja na rynku pracy - metody poszukiwania pracy"

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej, Klub Pracy, ul. Partyzantów 29

Godzina: 9.00 - 12.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Aneta Boberek

e-mail: aneta.boberek@pupkazimierzawielka.pl

telefon: 413522991 w. 31

 

23.02.2016

Informacja zawodowa: "Usługi PUP w Sandomierzu - aktywizacja zawodowa"

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34

Godzina: 12.30 - 14.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Lidia Myl

e-mail: l.myl@pupsandomierz.pl

telefon: 156441445 w. 310

 

23.02.2016

Informacja zawodowa: Spotkanie informacyjne na temat praw, obowiazków osoby bezrobotnej oraz usług i instrumentów rynku pracy.

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie, doradca zawodowy - Pokój 20, Strażacka 11

Godzina: 9.00 - 11.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Monika Dominik

e-mail: m.dominik@pupwloszczowa.pl

telefon: 413883493

 

 

2016-02-16 wtorek

Kalendarz targów pracy, giełd i szkoleń w województwie świętokrzyskim w okres 15-21.02.2016

 

16.02.2016

Informacja zawodowa: ABC szukającego pracy.

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju, Różana 2

Godzina: 10.00 – 13.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju 

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Joanna Król - Korepta

e-mail: j.krol-korepta@pupbusko.pl

telefon: 413709116

 

17.02.2016

Informacja zawodowa: "Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką zawodową"

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej, Klub Pracy, ul. Partyzantów 29

Godzina: 9.00 - 10.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Aneta Boberek

e-mail: aneta.boberek@pupkazimierzawielka.pl

telefon: 413522991 w. 31

 

17.02.2016

Informacja zawodowa: Spotkanie informacyjne na temat praw, obowiazków osoby bezrobotnej oraz usług i instrumentów rynku pracy.

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie, doradca zawodowy - Pokój 20, Strażacka 11

Godzina: 9.00 - 11.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Agnieszka Rydzek

e-mail: a.rydzek@pupwloszczowa.pl

telefon: 413883497

 

18.02.2016

Informacja zawodowa: Metody poszukiwania pracy

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie, Klub Pracy, ul. Partyzantów 13

Godzina: od 9.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Alicja Dziadowicz-Weselak

e-mail: a.weselak@pup-opatow.pl

telefon: 158680300 w. 340

 

19.02.2016

Informacja zawodowa: Metody i techniki aktywnego poszukiwania pracy

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie, ul. Złota 7

Godzina: 9.00 - 12.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie

Spotkanie dotyczy:

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

Osoba do kontaktu: Aneta Wesołowska

 

19.02.2016

Informacja zawodowa: Spotkanie informacyjne na temat bezpiecznych wyjazdów za granicę.

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie, doradca zawodowy - Pokój 20, Strażacka 11

Godzina: 9.00 - 11.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Monika Dominik

e-mail: m.dominik@pupwloszczowa.pl

telefon: 413883493

 

2016-02-07 niedziela

Kalendarz targów pracy, giełd i szkoleń w województwie świętokrzyskim w okres 07-14.02.2016

 

08.02.2016 - 12.02.2016

Grupowa porada zawodowa: Warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej, 1-go Maja 105

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej 

Tematy zajęć:

1) Usługi i instrumenty rynku pracy.

2) CV moja wizytówka – dokumenty aplikacyjne.

3) Jak szukać pracy z pomocą pośrednictwa pracy.

4) ABC przedsiębiorczości

5) Zasady planowania kariery zawodowej i precyzowania swoich planów zawodowych

Osoba do kontaktu: Sebastian Zarzycki

e-mail: s.zarzycki@pupskarzysko.pl

telefon: 412517354

 

09.02.2016

Informacja zawodowa: Spotkanie informacyjne na temat praw, obowiązków osoby bezrobotnej oraz usług i instrumentów rynku pracy.

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie, doradca zawodowy - Pokój 20, Strażacka 11

Godzina: 9.00 - 11.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Monika Dominik

e-mail: m.dominik@pupwloszczowa.pl

telefon: 413883493

 

10.02.2016

Informacja zawodowa: Profesjonalna rozmowa kwalifikacyjna

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie, ul. Złota 7

Godzina: 9.00 - 12.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie

Spotkanie dotyczy:

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

Osoba do kontaktu: Aneta Wesołowska

 

10.02.2016

Informacja zawodowa: "Sztuka skutecznej komunikacji - rozmowa kwalifikacyjna"

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej, Klub Pracy, ul. Partyzantów 29

Godzina: 9.00 - 12.00

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Aneta Boberek

e-mail: aneta.boberek@pupkazimierzawielka.pl

telefon: 413522991 w. 31

 

11.02.2016

Informacja zawodowa: "Zakładam firmę".

Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu, Sala wykładowa, ul. Mickiewicza 34

Godzina: 12.30 - 14.30

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

Spotkanie dotyczy:

- informacji o podstawowych usługach rynku pracy

- informacji o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy

- możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych

- oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych od kandydatów

- możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

Osoba do kontaktu: Anna Siudak

e-mail: a.siudak@pupsandomierz.pl

telefon: 156441445 w. 40

 

 

2016-01-31 niedziela

Świętokrzyski Rynek Pracy w 2015 roku – praca w Kielcach oraz całym województwie świętokrzyskim

Zgodnie z informacjami zawartymi w rocznym raporcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, można zauważyć pozytywne tendencje, które miały swój początek już w 2014 roku. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła do najniższego poziomu od momentu postania województwa świętokrzyskiego czyli liczba ta była najniższa od 1 stycznia 1999 roku.

Stopa bezrobocia na koniec września 2015 roku wynosiła 12,1% i była niższa od stopy bezrobocia we wrześniu 2014 o 2,2% - rok wcześniej wynosiła ona 14,3%. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec września 2015 roku wyniosła 63.856 osób. W ciągu roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 12.109 osób. Wyraźna poprawa wskaźników była wynikiem widocznego ożywienia gospodarczego, a co za tym idzie poprawy nastrojów wśród przedsiębiorców, którzy to wykazywali większą aktywność w tworzeniu nowych miejsc pracy. Nastroje te spowodowały zwiększenie liczby zgłaszanych ofert pracy oraz wzrost średniego wynagrodzenia, które na koniec września 2015 roku wyniosło w sektorze przedsiębiorstwa 3.428,48 złotych i było wyższe od średniego wynagrodzenia we wrześniu 2014 roku o 5,1%. Dynamika wzrostu średniego wynagrodzenia była wyższa niż w całym kraju, gdzie dla całego kraju wzrost nastąpił o 3,6%. Mimo tego nadal jest duża różnica pomiędzy średnim wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstwa w województwie świętokrzyskim a średnią płacą krajową i na koniec września 2015 różnica ta to ponad 600 złotych.

Wzrost wynagrodzeń nastąpił we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw. Największe zmiany nastąpiły dla zatrudnionych w następujących sektorach:

  1. Zakwaterowanie i gastronomia – wzrost średniego wynagrodzenia o 8%
  2. Informacja i komunikacja – wzrost średniego wynagrodzenia o 7,8%
  3. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – wzrost średniego wynagrodzenia o 7,6%

Zgodnie z przewidywaniami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach sytuacja na rynku pracy w województwie świętokrzyskim nadal będzie ulegać poprawie. Przewidywane jest zmniejszenie liczby zarejestrowanych bezrobotnych, choć zmiany nie będą już tak wyraźne jak w 2015 roku. Przedsiębiorstwa mają długofalową strategię racjonalizacji kosztów, a co za tym idzie również racjonalizacji zatrudnienia. Przewidywany jest niewielki wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób. Bardziej prawdopodobny jest wzrost średniego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach i to na poziomie wyraźniejszym niż nastąpiła to w roku 2015, w stosunku do roku 2014.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przeprowadził badanie pracodawców sektora prywatnego. Z analizy badania wynika, że ponad 40% przedsiębiorstw do końca 2016 roku planowanie jest wykonanie ruchów kadrowych, a 70% z tych przedsiębiorstw określa je jako zwiększenie zatrudnienia. Najczęściej zamiar zwiększenia zatrudnienia był zgłaszany przez firmy transportowe oraz przedsiębiorstwa w branżach związanych z działalnością profesjonalną i naukową. Natomiast przewidywane zmniejszenie zatrudnienia wskazywały w badaniu przedsiębiorstwa z sekcji energetyki oraz dostarczania mediów.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach na przełomie września oraz października 2015 roku przeprowadził we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego badanie nazwane „Barometr zawodów dla województwa świętokrzyskiego”. Zgodnie z wynikami tego badania, w województwie świętokrzyskim można wyróżnić:

- 7 zawodów deficytowych

- 125 zawodów w kategorii profesji zrównoważonych

- 34 zawody nadwyżkowe

- 11 zawodów, dla których zapotrzebowanie było ciężkie do określenia

Do najbardziej nadwyżkowych zawodów w województwie świętokrzyskim zaliczono:

- ekonomista

- specjalista technologii żywności i żywienia

- technik budownictwa

- politolog

- historyk

- filozof

- nauczyciel nauczania początkowego

- nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

- pedagog

- technik mechanik

- mechanik maszyn i urządzeń

- specjalista rolnictwa i leśnictwa

- rolnik

- hodowca